Om

DE-FRIE


  Velkommen til kunstnersammenslutningen.

Kunstnersammenslutningen de-frie blev startet i 2008. 

 

For at blive optaget i kunstnersammenslutningen DE-FRIE

stilles 2 kriterier.

 

1. Kunstneren skal have udstillet i mindst 10 år.

2. Kunstneren skal have egen hjemmeside.

 

 

 

 

DE-FRIE kunstnere mener at den største uddannelse

en kunstner kan få er den livet giver.

----------

Ingen kunstner kan færdig uddanne sig til kunstner.

----------

Kunsten er en livslang proces i

menneskets personlige udvikling.

----------

Vi mener.

Ide er kunst - når DE-FRIE tanker fødes!

----------

DE-FRIE kunstneres Visioner kommer ud af et

fællesskab hvor skaberglæden er drivkraft.

----------

DE-FRIE kunstneres Visioner er Innovation.

Intet udstillingssted er for stort eller småt.

----------

DE-FRIE kunstnere forventer at udstille mange

steder i Danmark og i udlandet.

----------

Vi i kunstnersammenslutningen DE-FRIE

takker for at du har besøgt os her.

----------

Med kreativ hilsen og på ny.

 

Kunst eller kunsthåndværk?

Kunst er (i dag) enhver menneskelig frembringelse hvor intentionen med artefakten er at være kunst, og samtidig ikke har en primær praktisk anvendelse. Ved kunsthåndværk fremstilles artefakten uden intentioner om at skabe kunst og den har ofte også en praktisk anvendelse.


Primær egenskab.

Kunst er så vidt reduceret til blot ét afgørende parameter.

Den mest umiddelbare indvending mod denne definition af kunst er naturligvis, at intentionaliteten ofte vil rumme mange komplicerede aspekter, og at de kunstneriske intentioner kun udgør en del af dem. Sandt er det, at det kunstneriske – eller rettere, det æstetiske – er en afgørende faktor i så godt som alle artefakter.

Der ligger naturligvis æstetiske overvejelser bag udformningen af køkkengrej, cowboybukser, flygler, chipsposer, biler, computerkabinetter, supertankere osv.

Men hvad er så kunst, nu hvor den kunstneriske intentionalitet ikke kun er at finde i kunst, men – i større eller mindre grad – i et uendeligt antal af artefakter?

Svaret er: Kunst er dét, vi kalder kunst. Hermed ikke ment, at alt hvad en hvilken som helst person kunne finde på at kalde kunst så er kunst – heller ikke selv om det pågældende artefakt måtte rumme en større eller mindre grad af kunstnerisk intentionalitet. I stedet menes der de artefakter, hvis primære egenskab er, at de er kunst. Filosofien bag dette er også ganske simpel: Det er både mest naturligt og mest praktisk at kalde et artefakt ved dets primære egenskab.

Kunstnerisk frihed.

er den frihed kunstnere har til at afvige fra den almindelige værkforståelse. Horats har benyttet sig af den digteriske frihed. Den franske revolution havde kunstnerisk frihed på dagsordenen sammen med lighed og broderskab. I et demokrati må politik ikke bestemme over kunsten. Kunstnerne må male, komponere og skrive som de vil, også selv om de kritiserer samfundet.

Kunstnerisk frihed er friheden kunstnere har til at anskue, fremstille, dokumentere eller udtrykke virkeligheden i et kunstnerisk perspektiv. Det kan være i form af at give det dagligdags en ny synsvinkel, sætte det ind i uvante rammer, give historien "en krølle på halen" – eller det kan antage en autonom værkshelhed i nyskabt surreel form. Med den kunstneriske frihed står det til enhver tid kunstneren frit for at forøge og berige sit værk med en merbetydning, beskueren ikke på forhånd ville forvente ud fra værkets umiddelbare eller tilsyneladende iboende logik.

Den kunstneriske nødvendighed. er et begreb der ofte bruges som forklaring på hvorfor et kunstværk er blevet til, man siger at det er skabt af kunstnerisk nødvendighed.

Den kunstneriske nødvendighed er i denne sammenhæng ikke dikteret af ideologi eller andre rationelle forklaringsmønstre, men finder sine løsninger i ofte irrationelle udslag eller indfald. Det er følelsen, der svinger imellem vilje og tanke, der skaber billeder ind i menneskets drømme, bevidste eller ubevidste i ly af nat og dyb søvn. Denne indre følelse, disse tanker og drømme genererer ideen til kunstværket, og kunstneren føler derefter at han nødvendigvis må færdiggøre værket.

Medlemmer i de-frie.

  Nyheder.


NY KUNSTNER hos de-frie.

Kunstnersammenslutningen har den store fornøjelse at byde velkommen til billedkunstner Chris Præstegaard


På kunstnernes hjemmeside vil du få relevante oplysningen om udstillinger m.m.


NIELS POPLENS Udstiller for 4 gang i Det Hvide Fyr her i Skagen hele uge 30 år 2020.

Under titlen BLÅ TIME I DET HVIDE FYR.

blå time i det hvide fyr

Copyright  ©  All Rights Reserved